Open post
proviva nietolerancja na laktoze

Nietolerancja laktozy

Nietolerancja laktozy

Laktoza jest cukrem mleka krowiego. Cząsteczka laktozy składa się dwóch cukrów: glukozy i galaktozy, co stanowi o zaliczaniu laktozy do dwucukrów. Trawienie laktozy związane jest z rozbiciem jej cząsteczki na te właśnie cukry proste, co dzieje się na poziomie jelita cienkiego dzięki udziałowi enzymu zwanego laktazą.

Read More

Scroll to top