proviva pierwiastki w organizmie

Pierwiastki i minerały w organizmie człowieka

W ludzkim orgazmie odnajdziemy 81 ze 104 pierwiastków występujących w przyrodzie. Będą ona zawarte w tkankach, komórkach, płynach fizjologicznych.

Tylko cztery z tych pierwiastków:

 • węgiel,
 • wodór,
 • tle,
 • azot

stanowią łącznie aż 96% masy ciała człowieka.

Spośród wszystkich pierwiastków obecnych w ludzkim organizmie są również takie, których ilość jest nieznaczna i stanowi jedynie 0,01 % masy ciała. Są nimi:

 • wapń,
 • magnez,
 • fosfor,
 • siarka,
 • potas,
 • sód,
 • chlor

i zwane są makroelementami lub makropierwiastkami lub makrobiopierwiastkami.

Pierwiastki, których ilość w ludzkim organizmie nie przekracza 0,01 % masy ciała człowieka, zwane są natomiast mikroelementami lub mikropierwiastkami lub mikrobiopierwiastkami. Są nimi:

 • żelazo,
 • cynk,
 • miedź,
 • molibden,
 • nikiel,
 • kobalt,
 • chrom,
 • mangan.

Wyróżnia się również pierwiastki silnie toksyczne, których obecność w organizmie w każdym przypadku jest niepożądana i są to:

 • tal,
 • ołów,
 • rtęć,
 • glin,
 • arsen.

Szkodliwość pierwiastków toksycznych uzależniona jest od ich stężenia w organizmie, okresu ekspozycji na ich działanie, ale także od osobniczych zdolności danego organizmu do eliminacji toksyn. Do radzenia sobie z oczyszczeniem organizmu z pierwiastków i substancji toksycznych służąnam takie organy wydalania, jak np. nerki, wątroba, przewód pokarmowy, skóra. Jeśli jednak organizm nie wydali ich poza ustrój, to mogą się one odkładać w tkankach, a przede wszystkim w narządach miąższowych (np. w wątrobie, nerkach i trzustce). Jednocześnie niektóre z nich odkładać się mogą w kościach (jak ołów czy aluminium), w tkankach mózgowych (jak ołów, rtęć i aluminium), czy w cebulkach włosów (jak np. kadm).

Jak wskazują badacze lista mikroelementów występujących w ludzkim ciele pierwiastków nie stanowi jeszcze ostatecznie zamkniętego katalogu. Badania w tej materii ciągle trwają i nie wypowiedziano się jeszcze do końca np. w kwestii roli takich mikropierwiastków, jak nikiel, cyna, czy strontu.

Czy wiesz, jaki jest rzeczywisty stan nasycenia Twojego organizmu tymi pierwiastkami? Czy to, co jesz dostarcza Ci niezbędnych pierwiastków i minerałów, makro- i mikroelementów? Czy jesteś pod działaniem szkodliwych pierwiastków o działaniu toksycznym?

Na te pytania odpowiada Analiza Pierwiastkowa Włosów, którą wykonać możesz w naszym gabinecie we Wrocławiu lub za jego pośrednictwem. Więcej informacji o Analizie Pierwiastkowej Włosów w zakładkach:

Co to jest Analiza Pierwiastkowa Włosa?

Dlaczego warto wykonać Analizę Pierwiastkową?

Analiza Pierwiastkowa Włosa – jak wygląda badanie?

Analiza Pierwiastkowa Włosa bez wychodzenia z domu

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Scroll to top