Proviva zabieg antynikotynowy

Przebieg zabiegu

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia terapii umieszcza się niedopałek papierosa w specjalnej elektrodzie podłączonej do aparatu. Za pomocą elektrod połączona z aparatem jest również osoba poddawana zabiegowi. Podczas zabiegu zachodzi reakcja mająca na celu wygaszenie głodu nikotynowego. W dniu, w którym przeprowadzona jest terapia antynikotynowa po wykonaniu zabiegu nie wolno organizmowi dostarczać nikotyny, ponieważ osłabia to znacznie efekt terapii oraz może spowodować niepożądane reakcje, np. biegunka, wymioty.

Pierwszego dnia po zabiegu rano najwyraźniej odczuwalna jest skuteczność ograniczenia chęci palenia – nie występuje potrzeba zapalenia papierosa. W ciągu najbliższych 10-14 dni opanować należy nawykowe sięganie po papierosa. Sam organizm nie domaga się już po zabiegu dostarczania nikotyny, ale należy zwrócić uwagę na odruchowe sięganie po używkę w konkretnych sytuacja, jak np. znalezienie się w towarzystwie osób palących.

Brak fizycznej potrzeby zapalenia ułatwia ograniczenia odruchowego nawyku sięgnięcia po papierosa. Bierne palenie nie stanowi zagrożenia dla skuteczności terapii, lecz pierwszy wypalony aktywnie papieros (mimo, że nie smakuje) powoduje nawrót głodu nikotynowego, co niweczy efekt terapii. Jeśli zajdą takie okoliczności terapię można powtórzyć.

Najważniejszym wyzwaniem po terapii jest nie pozwolenie sobie na odruchowe sięgnięcie po papierosa (podkreślić należy brak odczucia fizycznej potrzeby dostarczenia organizmowi nikotyny), co zapewnia utrzymanie się bezterminowego efektu wyeliminowania głody nikotynowego.

Po zabiegu obserwuje się wzmożone pragnienie, niekiedy zwiększoną senność i potliwość. W trakcie oraz po wykonaniu terapii dochodzi do detoksykacji i wydalania nagromadzonych wcześniej toksyn z organizmu. Proces ich usuwania zachodzi poprzez skórę, układ moczowy oraz pokarmowy. Niezbędne jest zatem po terapii oraz w ciągu kilku następnych dni picie dużej ilości nisko-zmineralizowanej wody w ilości od 1,5 do 2 litów na dobę, aby ułatwić oczyszczanie. Poleca się również częste kąpiele. Skuteczność terapii przy zachowaniu zasad jej przeprowadzenia opisanych powyżej, wynosi 90%. W pozostałych 10% przypadków dla osiągnięcia trwałego efektu wygaszenia głodu nikotynowego zabieg powinien zostać powtórzony.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top