Borelioza – biorezonansowe niszczenie krętków i koinfekcji

Sanoplasma generuje fale Rife'a niszczące różne patogeny (borrelia burgdorferi, borrelia afzelli, borrelia garini i koinfekcje)

Biorezonansowe zabiegi generowania częstotliwości niszczących bakterie borrelii

Borelioza Wrocław Biorezonans

Rośnie liczba szczepów bakterii opornych na antybiotyki stosowane w leczeniu powodowanych przez nie infekcji. Niektóre z patogenów bronią się przed układem immunologicznym produkując tzw. biofilm, przez co są niewidoczne dla systemu odporności organizmu. Takimi "sprytnymi bakteriami są m.in. krętki borrelii odpowiedzialne za boreliozę - nazywaną również chorobą z Lyme. W tych okolicznościach metoda zwalczania patogenów poprzez zastosowanie zmiennych pól elektromagnetycznych generowanych przez plazmową lampę Sanoplasma nabiera coraz większego znaczenia. Zwłaszcza dla osób dotkniętych infekcjami spowodowanymi zakażeniami boreliozowymi - zwanymi potocznie boreliozą.
Pamiętać należy jednak o tym, że zakażenia krętkiem borrelii dotyczą nie tylko najpopularniejszego rodzaju tego patogenu, którym jest borrelia burgdorferi, ale także różnych innych rodzajów tego krętka, m.in. borrelia afzelli, borrelia garini. W dużym uproszczeniu często łączy się borrelię burgdorferi ze stawową odmianą boreliozy, borelię garini z neuroboreliozą, natomiast borrelię afzelii z odmianami dermatoz pojawiających się w przebiegu przewlekłej boreliozy. Często zakażenie dotyczy więcej niż jednego rodzaju krętka borrelii, a dodatkowo ciągnie za sobą różnego rodzaju koinfekcje bakteryjne, jak babesioza, bartonelloza, bruceloza, reckettsioza, yersinioza, zakażenie chlamydią pneumoniae czy mycoplasmą, jak również wirusowe, jak cytomegalovirus, EBV, HPV, HSV.

Możliwość niszczenia bakterii i wirusów patogennych, które są odpowiedzialne za uciążliwe objawy, które istotnie obniżają komfort życia chorych na boreliozę (test prawdopodobieństwa choroby odkleszczowej wg dr Horowitza- do ściągnięcia TUTAJ) dają odpowiednio dobrane częstotliwości plazmowego pola elektromagnetycznego emitowanego przez generator plazmowy. Jest to urządzenie w swojej konstrukcji oparte na metodyce stosowanej przez dr. Raymonda Rife’a - wyjątkowego naukowca i mikrobiologa, który już w latach 30 XX wieku opracował aparaturę emitującą niszczące częstotliwości doprowadzające do rozerwania cząsteczek patogenów i ich obumarcia. To metoda usuwania patogenów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) niewymagająca używania środków chemicznych czy farmakologicznych, dla której biofilm, jakim otaczają się krętki, nie stanowi bariery (w odróżnieniu do antybiotyków, co decyduje o ich niższej skuteczności w przypadku przewlekłej boreliozy, kiedy krętki borrelii nie są już obecne w krwi, a ukrywają się w cystach lub sporach oraz w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych). Metodą tą można niszczyć patogenne bakterie borelii w różnych jej formach (krętka, cysty, spory, otoczone biofilmem konglomeraty bakterii, grzybów, wirusów).

Borelioza- Biorezonansowe niszczenie krętków borreliiDla zniszczenia bakterii borrelii oraz koinfekcji planuje się zabiegi emisji częstotliwości niszczących dopasowane indywidualnie dla osoby poddającej się cyklowi naświetlań poprzez system biofeedback. Dzięki temu systemowi możliwe jest wychwycenie i zastosowanie najskuteczniejszych spośród rekomendowanych częstotliwości rezonansowych dla indywidualnie prowadzonego przypadku, co podnosi efektywność i skraca czas prowadzenia sesji oraz potrzebną ich ilość. Trudno z góry określić liczbę zabiegów konicznych do zlikwidowania patogenów odpowiedzialnych za schorzenie, jakim jest borelioza ze względu na możliwość różnych koinfekcji. Jednak doświadczenie pokazuje, że liczyć się trzeba z ich liczbą oscylującą w okolicy przynajmniej 10 sesji. Pojedyncza sesja trwa od 2-3 godzin, sesje wykonywane są co kilka dni (przerwy nie powinny być dłuższe niż 7-dniowe), ale częstotliwość sesji zostaje każdorazowo ustalona indywidualnie i optymalnie dla danego przypadku.

Biorezonansowa terapia niszczenia patogenów może być stosowana niezależnie zarówno w trakcie, jak i po terapii antybiotykowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich terapii można uzyskać telefonicznie pod numerem rejestracji: 882-028-222

Testy i terapie wykonywane w Gabinecie Proviva nie mają na celu zastąpienia fachowej opieki lekarskiej czy też proponowanego leczenia farmakologicznego. Mogą natomiast je wspomóc i uzupełnić. Zabiegi pozwalają hamować procesy niefizjologiczne oraz wzmacniać procesy zdrowienia. Emitowanie częstotliwości niszczących patogeny pozwala na uwolnienie organizmu z obciążeń. Zabiegi polegają również na emitowaniu częstotliwości wibracji charakterystycznych dla zdrowych komórek, doprowadzając stan istniejący do prawidłowego zdrowego modelu, który charakterystyczny jest dla każdego organizmu. W rezultacie organizm tworzy nowy prawidłowy model komórek, narządów, organów - model zdrowy. Według tego modelu zaczynają się lub przyspieszają się procesy naprawcze w ciele człowieka i są one kontynuowane przez kolejne dni. Zapraszamy na nasze zabiegi i życzymy osiągania z nami wspaniałych rezultatów.

UWAGA: Zabiegi biorezonansowe likwidujące obciążenia nie stanowią podstawy do przerwania zaleconej terapii konwencjonalnego leczenia, kuracji antybiotykowej ani innych zaleceń medycznych oraz nie stanowią ich zamiennika. Wszelkie zmiany należy konsultować z lekarzem prowadzącym. Zabiegi biorezonansowe oparte są o medycynę chińską, medycynę informacyjną oraz naturoterapię, którą nie zajmuje się oficjalnie medycyna akademicka. Stosowane w Gabinecie Proviva terapie nie są terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, choć są bardzo skuteczne w usuwaniu przyczyn nieprawidłowości i schorzeń. Generator plazmowy Sanoplasma nie należy do aparatury medycznej w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top