Provivav bibliografia

Podstawy naukowe i bibliografia

 • Adair, R. K., 1991, Constraints on biological effects of extremely-low-frequency electromagnetic fields. Phys. Rev. A. 43(2), 1039-1048.
 • Adey, W. R., 1988. Physiological signalling across cell membranes and cooperative influences of extremely low frequency electromagnetic fields. In: Biological Coherence and Response to External Stimuli, H. Frohlich, ed., Heidelberg, Springer-Verlag., 148-170.
 • Adey W. R., 1988. The cellular microenvironments andsignaling trough cell membranes, Loma Lunda University School of Medicine, Calif., 81-10.
 • Adey, W. R., 1981. Tissue interactions with nonionizing electromagnetic fields. Physiol. Rev. 61, 435-514.
 • Adey, W. R., 1992a. Collective properties of cell membranes. In: Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in Living Systems, B. Norden, C. Ramel, eds. Royal Swedish Academy of Sciences, 1989. Oxford University Press., 47-77.
 • Adey, W. R., 1992b. ELF magnetic fields and promotion of cancer: experimental studies. In Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in Living Systems, B. Norden, C. Ramel, eds. Royal Swedish Academy of Sciences, 1989. Oxford University Press., 23-46.
 • Barnothy M.F., 1964. Biological Effects of Magnetic Fields, Plenum Press New York.
 • Becker R.O., 1994, Selden G., Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia, Instytut Wydawniczy PAX Warszaw.
 • Bialek, W., 1983. Macroscopic quantum effects in biology. Ph.D. Thesis, Department of Chemistry, University of California, Berkeley.
 • Bioelectrodynamics and Biocommunication,World Scientific Publishing Co.Pte. Ltd. 1994
 • Christiansen, P. L., Eilbeck, J. C., et al., 1992. On ultrasonic Davydov solitons and the Henon-Heiles system. Phys. Lett. A 166, 129-134.
 • Choy R., Monro J.A., Smith C.W., 1988. Electrical sensitivitiesin allergical patients, „Clinical Ecology” 4(1988), 93-102.
 • Davydov A.S., 1982. Biology and Quantum Mechanics, Pergamon Press New York.
 • Davydov A.S., 1977. Solitons and Energy Transfer Along ProteinMolecules, „J. Theor.Biol.” 66 (1977), 379-87.
 • Endler P.Ch. et al. Übertragung von Molekül-Informationmittels BICOM Gerät im Amphibienversuch, „Erfahrungsheilkunde. Zeitschrift für die ärztliche Praxis”, 44/ 1995,186-192
 • Frohlich, H., 1986. Coherent excitation in active biological systems. In: Modern Bioelectrochemistry, F. Gutmann, H. Keyzer, eds. New York: Plenum., 241-261.
 • Frohlich, H., 1986. Coherence and the action of enzymes. In: The Fluctuating Enzyme, G. R. Welch, ed. New York: Wiley. 421-449.
 • Grundler, W., Kaiser, F., et al., 1992. Mechanics of electromagnetic interaction with cellular systems. Naturwissenschaften 79, 551-559.
 • Grundler, W., Kaiser, F., 1992. Experimental evidence for coherent excitations correlated with cell growth. Nanobiology 1, 163-176.
 • Heine H., 1991. Lehrbuch der biologischen Medizin. Grundlagen und Systematik. Hippokrates. Stuttgart 1991.
 • Ho M.-W., 1993. The Rainbow and the Worm. The physics of Organisms, World Scientific Singapure.
 • Hołownia J., 1997. Podstawy teoretyczne i środki techniczne terapii biorezonansowej. Materiały seminaryjne, Seminarium Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddz. Wrocławski, Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów Koło SEP przy Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej.
 • Lednev, V. V., 1991. Possible mechanisms for the influence of weak magnetic fields on biological systems. Bioelectromagnetics 12, 71-76.
 • Liboff, A. R., 1985. Cyclotron resonance in membrane transport. In: Interactions Between Electromagnetic Fields and Cells. New York: Plenum Press., 281-296.
 • McLauchlan, K., 1992. Are environmental magnetic fields dangerous? Physics World, January 1992, 41-45.
 • Schumacher P., 1996. Biofizykalna terapia alergi. Rozszerzona terapia biorezonansowa, Centrum Medycyny Alternatywnej i Biorezonansu.
 • Sheimann B.S., Liashok L.M., Liashok S.A., Voloshyna N.A., Lednyiczky G., Naturwissenschaftliche Hinweise auf eine nebenwirkungsfreie Behandlung mit der BICOM Resonanz-Therapie, w: RTI z. 14, materiały seminaryjne Regumed Institut.
 • Smith W.C., Best S., 1990. Electromagnetic Man, Dent & SonsLtd.
 • Smith W.C:, 1984. Electromagnetic phenomena in living biomedical systems, Proc. 6 Annual Conference IEEE Engineering in MEdicine and Biology Society, Sept.15-17 1984.
 • Torgele K., Schwabl H., Lipp B., Klima H., 1995. ElektromagnetischeBioinformatiuon – eine Übersicht, Atominstitut derÖsterreichischenUniversitäten, Arbeitsgruppe Photophysik, „Forschende.Komplementärmedizin” (1995), 133-144
 • Trullinger, S. E., 1978. Where do we go from here? In: Solitons and Condensed Matter Physics, A. R. Bishop, T. Schneider, eds. Berlin, Springer-Verlag. 338-340.

 

 

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top