Przyczyny alergii na roztocze kurzu domowego

Przyczyny alergii na roztocze kurzu domowego (alergii na kurz)

roztocze proviva

Roztocze żywi się ludzkim obumarłym naskórkiem oraz czerpie wilgoć zawartą w powietrzu. Rozwija się w temperaturze pomiędzy 19-30° C oraz przy wilgotności względnej wyższej niż 50 proc. Temperatura jest głównym czynnikiem decydującym o możliwości rozwoju populacji roztoczy, natomiast wilgotność względna powietrza określa liczebność populacji.

W mieszkaniach roztocze występuje w miejscach, które zapewniają im schronienie, pokarm oraz odpowiednią wilgotność. W związku z tym, pokoje naszych mieszkań są dla nich doskonałym siedliskiem. Obecne są więc w łóżkach, pościeli, poduszkach, materacach, matach, meblach tapicerowanych, dywanach, zasłonach, zabawkach pluszowych.

Kurz zawiera odchody i martwe szczątki roztoczy i to białka obecne w tym kurzu są sprawcą alergii na roztocze kurzu. Alergie występują, gdy układ odpornościowy reaguje na te obce substancje (takie jak roztocze, czy pyłki, sierści zwierząt domowych) wytwarzając własne białka zwane przeciwciałami chcąc nas chronić przed czynnikiem, który rozpoznany został jako szkodliwy, choć w istocie nie ma takiej potrzeby. Podczas wdechu alergen lub kontaktu z alergenem, układ odpornościowy reaguje i wytwarza odpowiedź zapalną np. w śluzówce nosa. Przedłużona lub regularna ekspozycja na alergen może spowodować ciągłe (przewlekłe) zapalenie związane np. z nieżytem lub astmą.

W gabinecie Proviva można wykonać testy alergiczne pod kątem alergenów podstawowych, wśród których znajduje się m.in. roztocze kurzu domowego oraz wiele innych alergenów zarówno wziewnych, jak i pokarmowych. Zestaw alergenów wchodzących w skład testu podstawowego znajduje się w zakładce: Testy alergiczne.

W ramach wykonywanej diagnostyki alergii możliwe jest przetestowanie przyniesionych z domu próbek własnych substancji (np. kurzu, sierści zwierząt, detergentów, kosmetyków itp.), co do których istnieje podejrzenie, że mogą być czynnikiem uczulającym (do 5 alergenów).

Wykonujemy również odczulanie na zdiagnozowane alergeny (w tym na podstawie własnej substancji np. próbki kurzu domowego czy sierści konkretnego zwierzęcia funkcjonującego w otoczeniu odczulanej osoby), dzięki czemu alergeny przestają uczulać, organizm wzmacnia swoją własną odporność i nie musi już przyjmować leków przeciwhistaminowych czy chemicznych. Szczegóły w zakładce Odczulanie.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top