Proviva obciazenie aluminium

Analiza pierwiastkowa włosów – zatrucie aluminium (obciążenie organizmu glinem)

Aluminium (glin) to silna neurotoksyna, a dowody naukowe wskazują, że odgrywa ono znaczącą rolę w chorobach neurologicznych, w tym demencji, autyzmie i chorobie Parkinsona. Na przykład, studium przypadku z Keele University w Wielkiej Brytanii opublikowane w 2014 roku: jednoznacznie wykazano wysoki poziom aluminium w mózgu osoby narażonej na aluminium w pracy, która później zmarła na chorobę Alzheimera. Jednakże większość ludzi nie jest narażona na toksyczne poziomy aluminium w pracy. Raczej ekspozycja na aluminium ma najczęściej miejsce w wyniku używania produktów, takich jak:

 • antyperspiranty,
 • żywność,
 • produkty tzw. „chemii domowej” na bazie aluminium,
 • szczepionki.

Według wielu ekspertów, aluminium może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Szkodliwy wpływ aluminium na ludzki organizm

Aluminium jest w stanie podróżować do miejsc w organizmie, gdzie może wyrządzić znaczne szkody, a nasz mózg jest jednym z tych właśnie organów, który jest najbardziej wrażliwy na działanie tego pierwiastka.

Niekorzystne skutki narażenia na aluminium to:

 • zmiany DNA, zaburzenia regulacji funkcji genów i zakłócenia ekspresji genów;
 • uszkodzenia błon komórkowych – otoczki mielinowej, która jest warstwą izolacyjną wokół nerwów, co powoduje usztywnienie i upośledzenie funkcjonalne;
 • wiążąc się z adenozynotrójfosforanem (ATP), wpływa na metabolizm energetyczny;
 • zwiększona przyczepność śródbłonka naczyniowego i zwiększone ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • koagulacja białek, które zmieniają swoją strukturę i funkcje;
 • zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia mózgu.

Według dr Humphries, biologów molekularnych i badaczy tego tematu, ekspozycja na aluminium zniekształca układ odpornościowy do Th2 oraz wzmaga produkcję przeciwciał systemu odpornościowego, które powodują nasilenie reakcji alergicznych.

Badania potwierdzają związek autyzmu z zawartością związków aluminium.

Jeśli podejrzewacie Państwo u siebie lub u swoich dzieci zatrucie metalami, w tym aluminium, czy rtęcią i chcielibyście sprawdzić obciążenie tymi pierwiastkami, w naszym gabinecie możemy wykonać dwa badania diagnostyczne:

 • test obciążeń – identyfikuje obciążenie organizmu nie tylko metalami (aluminium, arsen, beryl, rtęć, kadm, chrom, nikiel, kobalt, miedź, pallad, ołów), ale również pestycydami, substancjami chemicznymi, pasożytami, bakteriami;
 • analizę pierwiastkową włosa – badanie dostarcza informacji o stanie wysycenia organizmu 29 pierwiastkami, w tym toksycznymi (aluminium, rtęć, kadm, arsen, ołów) oraz analizuje proporcje między nimi.

Obie metody są nieinwazyjne i nie wymagają kłucia, pobierania krwi oraz nie są związane z jakimkolwiek bólem.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top