Proviva

Analiza pierwiastkowa włosów – zatrucie (obciążenie organizmu) arsenem

Arsen to za sprawą arszeniku (trójtlenku arsenu) najbardziej spopularyzowana przez opowieści detektywistyczne trucizna. Dawka toksyczna arszeniku wynosi około 10–50 mg, śmiertelna przy ostrym zatruciu 70–200 mg lub 1 mg/kg m.c./dzień (przy dużym zróżnicowaniu tolerancji osobniczej). Arszenik ma właściwości kancerogenne według standardów IARC, OSHA, ACGIH, NTP i EPA. IARC klasyfikuje go w grupie 1 czynników rakotwórczych. Od ok. 1000 lat arszenik był stosowany jako trucizna na gryzonie, ponieważ jest bezbarwny, bez smaku i zapachu.

Jednak toksyczność arsenu i jego związków jest znacząco różna. Nieorganiczne związki, w których arsen występuje na III i V stopniu utlenienia (np. ww arszenik), charakteryzują się największą toksycznością, a na domiar złego są znakomicie przyswajane drogą pokarmową.

Z kolei niektóre organiczne związki arsenu, jak np. arsenobetaina, są niemal obojętne dla organizmów żywych. Z tego właśnie powodu ocena bezpieczeństwa produktu żywnościowego wymaga oznaczenia poszczególnych form arsenu, a nie tylko jego całkowitej zawartości.

Szkodliwy wpływ arsenu na ludzki organizm

Zatrucie toksycznymi związkami arsenu daje:

 • objawy ostre, jak: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka – gwałtowna, prowadząca do odwodnienia, bóle głowy, wylewy do mózgu, utrata przytomności, wstrząs, śmierć;
 • objawy podostre: zapalenie spojówek i błon śluzowych jamy nosowej i gardła, utrata apetytu, osłabienie, obniżenie temperatury ciała;
 • w wypadku mniejszej dawki lub zatrucia przewlekłego: nudności, wymioty, biegunka, później odwodnienie, ostra niewydolność nerek. W późniejszym okresie, o ile wcześniej nie nastąpi śmierć pojawiają się objawy uszkodzenia wątroby (żółtaczka) i układu nerwowego (polineuropatie).

Inne częste objawy zatrucia przewlekłego to:

 • zmiany skórne,
 • zapalenia błon śluzowych,
 • bóle brzucha,
 • biegunki,
 • niedokrwistość,
 • niedowłady i zaniki mięśni,
 • wypadanie włosów,
 • hiperpigmentacja skóry,
 • prążkowanie paznokci (pasma Meesa) i ich łamliwość.

Jeśli podejrzewacie Państwo u siebie lub u swoich dzieci zatrucie metalami, w tym arsenem, ołowiem, kadmem czy aluminium/glinem lub rtęcią i chcielibyście sprawdzić obciążenie tymi pierwiastkami, w naszym gabinecie możemy wykonać dwa badania diagnostyczne:

 • test obciążeń – identyfikuje obciążenie organizmu nie tylko metalami (aluminium, arsen, beryl, rtęć, kadm, chrom, nikiel, kobalt, miedź, pallad, ołów), ale również pestycydami, substancjami chemicznymi, pasożytami, bakteriami;
 • analizę pierwiastkową włosa – badanie dostarcza informacji o stanie wysycenia organizmu 29 pierwiastkami, w tym toksycznymi (aluminium, rtęć, kadm, arsen, ołów) oraz analizuje proporcje między nimi.

Obie metody są nieinwazyjne i nie wymagają kłucia, pobierania krwi oraz nie są związane z jakimkolwiek bólem.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top