Proviva suplementy

Analiza pierwiastkowa włosów – zatrucie (obciążenie organizmu) rtęcią

Rtęć jest powodem różnych zaburzeń: neurologicznych, nefrologicznych, immunologicznych, krążeniowych, ruchowych, rozrodczych a nawet genetycznych. Istnieją badania potwierdzające związek tej silnej neurotoksyny z występowaniem zaburzeń w rozwoju dzieci, chorób neurodegeneracyjnych u dorosłych (Parkinsona i Alzheimera) oraz degeneracyjnych zmian w systemach reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, upośledzających ich zdolności rozrodcze oraz uszkadzających potomstwo.

Coraz częściej świat nauki podnosi kwestię związku zatrucia metalami ciężkimi, w szczególności rtęcią, z nieprawidłowościami w rozwoju dzieci. Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych dla człowieka pierwiastków na świecie. Jednocześnie jest pierwiastkiem, z którym człowiek bardzo często ma kontakt już w pierwszych dniach życia. Jak to możliwe? Powszechne dziś szczepionki wykorzystują bowiem organiczne związki rtęci (np. tiomersal), jako dodatki (adiuwanty), co pozwala m.in. na ich długie przechowywanie nawet poza lodówką. Wyżej wspomniany związek – tiomersal zawiera 49% rtęci. Ilość organicznej rtęci, na którą eksponowany jest człowiek, uważana za bezpieczną przez EPA (Environmental Protection Agency), wynosi 0,1 μg/kg/dzień. Podobne są normy europejskie. Natomiast przykładowo łączna ilość rtęci, którą jednorazowo podaje się niemowlętom w 3 szczepionkach – DTP, Hib i Hep B – wynosi 62,5 μg. Dla 5-kilogramowego niemowlęcia jest to 125-krotne przekroczenie bezpiecznej dawki.

Ekspozycja na związki rtęci ma najczęściej miejsce w wyniku plomb amalgamatowych (również u dzieci, których matki mają takie wypełnienia) oraz stosowanych szczepień.

Według wielu ekspertów, rtęć (zwłaszcza wraz z aluminium) może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.

Około 10% rtęci wprowadzanej do organizmu przez pokarm, skórę i płuca dostaje się do mózgu i tam się gromadzi. Wypiera z tkanki mózgowej cynk, a następnie przenika do jąder komórkowych i niszczy materiał genetyczny.

Badania potwierdzają związek autyzmu z zawartością związków rtęci oraz aluminium.

Jeśli podejrzewacie Państwo u siebie lub u swoich dzieci zatrucie metalami, w tym rtęcią, czy aluminium/glinem i chcielibyście sprawdzić obciążenie tymi pierwiastkami, w naszym gabinecie możemy wykonać dwa badania diagnostyczne:

  • test obciążeń – identyfikuje obciążenie organizmu nie tylko metalami (rtęć, aluminium, arsen, beryl, kadm, chrom, nikiel, kobalt, miedź, pallad, ołów), ale również pestycydami, substancjami chemicznymi, pasożytami, bakteriami;
  • analizę pierwiastkową włosa – badanie dostarcza informacji o stanie wysycenia organizmu 29 pierwiastkami, w tym toksycznymi (rtęć, aluminium, kadm, arsen, ołów) oraz analizuje proporcje między nimi.

Obie metody są nieinwazyjne i nie wymagają kłucia, pobierania krwi oraz nie są związane z jakimkolwiek bólem.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top