Terapie grzybiczne proviva

Grzyby a grzybice

W naturze grzyby są obecne powszechnie. Spotykamy je w różnych rozmiarach i formach: jesienią zbieramy grzyby leśne, ale do grzybów należą także drożdże, które występują w chlebie czy piwie oraz porosty i pleśnie. Niektóre z nich mogą być lub stać się czynnikiem chorobotwórczym.

Grzyby nie są ani roślinami, ani zwierzętami. Są osobnym królestwem w systematyce. Są organizmami cudzożywnymi. Żywią się obumarłymi resztkami roślinnymi lub padliną, pozyskując z tego materiału energię. „Trawienie” pożywienia odbywa się przed wchłonięciem. Grzyby wydzielają trawienne kwasy oraz enzymy na zewnątrz bezpośrednio do podłożą, którym jest martwa materia.

W wyniku tego procesu materia ulega rozłożeniu na proste związki, które wchłaniane są przez grzyby.

Również dlatego grzyby degradują podłoże, w którym żyją. Czasem jest to proces pożądany – rola oczyszczająca ekosystem, a czasem niepożądany – np. degradacja błony śluzowej.

Główne zagrożenie dla człowieka stanowią 3 grupy grzybów, które mogą żyć zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni organizmu. Są to: dermatofity, pleśniaki oraz drożdżaki.

Dermatofity są to grzyby, które mogą wywoływać objawy chorobowe na skórze, we włosach i na paznokciach.

Pleśniaki mogą prowadzić do infekcji pleśniowych (najczęściej w drogach oddechowych i w jelitach) zwłaszcza u osób z osłabionym systemem odpornościowym np. w wyniku przebytych chorób.

Drożdżaki mogą rozmnażać się wewnątrz lub na powierzchni ciała człowieka. Choroby wywoływane przez drożdżaki określa się mianem drożdżyc. Współistnieją one ze stanem osłabienie układu odpornościowego. Pośród wielu rodzajów drożdżaków najważniejszym czynnikiem chorobotwórczym są drożdżaki z rodzaju Candida, a zwłaszcza Candida albicans (choć ostatnio również Candida crusei, Candida parapsilosis, a także Candida glabrata).

Grzybice wywoływane przez Candida są coraz częściej występującymi chorobami grzybiczymi, z którymi zmaga się współczesny człowiek.

Jeśli chcesz wykonać diagnostykę w kierunku przerostu drożdżaka z rodziny candida zapraszamy do naszego gabinetu we Wrocławiu, gdzie prowadzimy również skuteczne terapie zmierzające do likwidacji przerostu drożdżaka oraz przywrócenia stanu równowagi prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Więcej informacji znajdziesz w zakładkach:

Test obciążeń organizmu

Terapie likwidujące przerost drożdżaka candida

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top