proviva autyzm

Niebezpieczne PCB (Polichlorowane bifenyle) a autyzm?

Istnieje wiele badań potwierdzających związek PCB i pestycydów z autyzmem poprzez uruchamianie mechanizmów wpływających na rozwój układu nerwowego małego dziecka. Dioksynopodobne PCB (polichlorowane bifenyle) są związkami bardzo toksycznymi. Polichlorowane bifenyle (PCB) były produkowane od lat 30-tych XX wieku aż do 70-tych. Ich wysoka temperatura spalania sprawiła, że wzbudziły one zainteresowanie przemysłu w zastosowaniu jako środki opóźniające spalanie (m.in. produkcja mebli, podłóg, tworzyw sztucznych, a nawet ubrań dla dzieci) czy izolatory przeciwpożarowe np. w urządzeniach elektronicznych.

Po wyprodukowaniu około 1,5 miliarda funtów PCB w USA (w większości przez koncern Monsanto) okazało się, że są one bardzo toksyczne oraz bardzo trwałe, co wpływa na ich kumulowanie w środowisku. Dopiero w 1979 roku PCB zostało ostatecznie zakazane po tym, jak ujawniono publicznie ich rakotwórcze działanie oraz zdolności do akumulacji w środowisku.

Związki PCB są również odpowiedzialne za powodowanie problemów z płodnością i niszczenie delikatnej równowagi hormonalnej, w tym wpływającej na zdolności do reprodukcji. Znane są również neurodegeneracyjne efekty działania na tkankę i układ nerwowy, w tym uszkadzanie przebiegu procesów uczenia się i zapamiętywania, obniżanie poziomu inteligencji i wzrost agresywności u dzieci. Wiele badań wykazuje również związek PCB z autyzmem.

Kobiety w ciąży z relatywnie wysokim poziomem niektórych PCB rodziły dzieci, które były 80 procent bardziej narażone na zdiagnozowanie u nich autyzmu niż dzieci urodzone przez kobiety z niższym poziomem tych toksyn.

Nawet jeśli PCB wycofano z zastosowań pod koniec lat 70-tych, to praktycznie nadal jesteśmy na nie narażeni. Dlaczego? Bowiem w środowisku naturalnym ulegają one bardzo powolnemu rozkładowi (z wydzieleniem pochodnych o własnościach zbliżonych do dioksan) i powodują trudne do usunięcia skażenie gleby i wody.

Najwięcej PCB organizm ludzki pobiera wraz z żywnością (ok. 97%), zdecydowanie mniej z powietrzem i wodą. Najbardziej skażone są surowce i produkty pochodzenia morskiego, zwłaszcza tłuste ryby i owoce morza.

Jeśli chcesz sprawdzić obecność PCB w organizmie (Twoim lub osoby Ci bliskiej) lub jeszcze innych niebezpiecznych związków, w tym rakotwórczych, zapraszamy do naszego Gabinetu. Wykonujemy diagnostyczne Testy Obciążeń Organizmu. Test ten identyfikuje obciążenia organizmu nie tylko PCB, ale również innymi środkami chemicznymi, pestycydami oraz metalami (aluminium, arsen, beryl, rtęć, kadm, chrom, nikiel, kobalt, miedź, pallad, ołów), pasożytami i bakteriami. Metoda wykonania testu jest nieinwazyjna, nie wymaga kłucia, pobierania krwi oraz nie jest związane z jakimkolwiek bólem.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem: 882 028 222.

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

Marta Dłużak
Lorem
Scroll to top