Podstawy naukowe i bibliografia

 • Adair, R. K., 1991, Constraints on biological effects of extremely-low-frequency electromagnetic fields. Phys. Rev. A. 43(2), 1039-1048.
 • Adey, W. R., 1988. Physiological signalling across cell membranes and cooperative influences of extremely low frequency electromagnetic fields. In: Biological Coherence and Response to External Stimuli, H. Frohlich, ed., Heidelberg, Springer-Verlag., 148-170.
 • Adey W. R., 1988. The cellular microenvironments andsignaling trough cell membranes, Loma Lunda University School of Medicine, Calif., 81-10.
 • Adey, W. R., 1981. Tissue interactions with nonionizing electromagnetic fields. Physiol. Rev. 61, 435-514.
 • Adey, W. R., 1992a. Collective properties of cell membranes. In: Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in Living Systems, B. Norden, C. Ramel, eds. Royal Swedish Academy of Sciences, 1989. Oxford University Press., 47-77.
 • Adey, W. R., 1992b. ELF magnetic fields and promotion of cancer: experimental studies. In Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in Living Systems, B. Norden, C. Ramel, eds. Royal Swedish Academy of Sciences, 1989. Oxford University Press., 23-46.
 • Barnothy M.F., 1964. Biological Effects of Magnetic Fields, Plenum Press New York.
 • Becker R.O., 1994, Selden G., Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia, Instytut Wydawniczy PAX Warszaw.
 • Bialek, W., 1983. Macroscopic quantum effects in biology. Ph.D. Thesis, Department of Chemistry, University of California, Berkeley.
 • Bioelectrodynamics and Biocommunication,World Scientific Publishing Co.Pte. Ltd. 1994
 • Christiansen, P. L., Eilbeck, J. C., et al., 1992. On ultrasonic Davydov solitons and the Henon-Heiles system. Phys. Lett. A 166, 129-134.
 • Choy R., Monro J.A., Smith C.W., 1988. Electrical sensitivitiesin allergical patients, „Clinical Ecology” 4(1988), 93-102.
 • Davydov A.S., 1982. Biology and Quantum Mechanics, Pergamon Press New York.
 • Davydov A.S., 1977. Solitons and Energy Transfer Along ProteinMolecules, „J. Theor.Biol.” 66 (1977), 379-87.
 • Endler P.Ch. et al. Übertragung von Molekül-Informationmittels BICOM Gerät im Amphibienversuch, „Erfahrungsheilkunde. Zeitschrift für die ärztliche Praxis”, 44/ 1995,186-192
 • Frohlich, H., 1986. Coherent excitation in active biological systems. In: Modern Bioelectrochemistry, F. Gutmann, H. Keyzer, eds. New York: Plenum., 241-261.
 • Frohlich, H., 1986. Coherence and the action of enzymes. In: The Fluctuating Enzyme, G. R. Welch, ed. New York: Wiley. 421-449.
 • Grundler, W., Kaiser, F., et al., 1992. Mechanics of electromagnetic interaction with cellular systems. Naturwissenschaften 79, 551-559.
 • Grundler, W., Kaiser, F., 1992. Experimental evidence for coherent excitations correlated with cell growth. Nanobiology 1, 163-176.
 • Heine H., 1991. Lehrbuch der biologischen Medizin. Grundlagen und Systematik. Hippokrates. Stuttgart 1991.
 • Ho M.-W., 1993. The Rainbow and the Worm. The physics of Organisms, World Scientific Singapure.
 • Hołownia J., 1997. Podstawy teoretyczne i środki techniczne terapii biorezonansowej. Materiały seminaryjne, Seminarium Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddz. Wrocławski, Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów Koło SEP przy Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej.
 • Lednev, V. V., 1991. Possible mechanisms for the influence of weak magnetic fields on biological systems. Bioelectromagnetics 12, 71-76.
 • Liboff, A. R., 1985. Cyclotron resonance in membrane transport. In: Interactions Between Electromagnetic Fields and Cells. New York: Plenum Press., 281-296.
 • McLauchlan, K., 1992. Are environmental magnetic fields dangerous? Physics World, January 1992, 41-45.
 • Schumacher P., 1996. Biofizykalna terapia alergi. Rozszerzona terapia biorezonansowa, Centrum Medycyny Alternatywnej i Biorezonansu.
 • Sheimann B.S., Liashok L.M., Liashok S.A., Voloshyna N.A., Lednyiczky G., Naturwissenschaftliche Hinweise auf eine nebenwirkungsfreie Behandlung mit der BICOM Resonanz-Therapie, w: RTI z. 14, materiały seminaryjne Regumed Institut.
 • Smith W.C., Best S., 1990. Electromagnetic Man, Dent & SonsLtd.
 • Smith W.C:, 1984. Electromagnetic phenomena in living biomedical systems, Proc. 6 Annual Conference IEEE Engineering in MEdicine and Biology Society, Sept.15-17 1984.
 • Torgele K., Schwabl H., Lipp B., Klima H., 1995. ElektromagnetischeBioinformatiuon – eine Übersicht, Atominstitut derÖsterreichischenUniversitäten, Arbeitsgruppe Photophysik, „Forschende.Komplementärmedizin” (1995), 133-144
 • Trullinger, S. E., 1978. Where do we go from here? In: Solitons and Condensed Matter Physics, A. R. Bishop, T. Schneider, eds. Berlin, Springer-Verlag. 338-340.

————————————————————————————————————————————————

Podobnie jak w homeopatii, akupunkturze i innych metodach wspomagających leczenie konwencjonalne Biofizykalna Terapia Informacyjna BTI (Informoterapia) jest formą medycyny regulacyjnej. To wypróbowana i przetestowana, skuteczna metoda, u której podstaw leżą wyniki badań naukowych z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Choć fizyka, biofizyka i medycyna klasyczna nie przyjęły jej jeszcze jako doktryny, to metoda jest szeroko stosowana na zachodzie (Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone) osiągając wysokie parametry skuteczności (zwłaszcza w przypadkach alergii oraz schorzeń przewlekłych, z którymi trudno poradzić sobie metodami konwencjonalnymi).

————————————————————————————————————————————————

This entry was posted in Informacje ogólne. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *